603658

วันที่ 1 กันยายน 2564
นายปัญญา แววดี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยเจ้าที่จากกลุ่มสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต 8 และเจ้าหน้าที่จาก ศวพ.ภาคใต้ตอนบน เข้าทำลายแพะ และฝั่งกลบ ตามหลักการทางสัตวแพทย์ เพื่อการควบคุมโรค ในแพะ ที่ป่วยเป็นโรคข้ออักเสบและสมองอักเสบในแพะ จำนวน 1 ตัว และโรคเมลิออยโดซิส จำนวน 1 ตัว ณ ศูนย์วิจัยและบำรุงพันธุ์สัตว์กระบี่ ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมืองกระบี่ จังหวัดกระบี่