S 1990847

วันที่ 23 สิงหาคม 2564
นายปัญญา แววดี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายณรงค์ บุญพันธุ์ หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ พร้อมท่านนายอำเภอเกาะลันตา ตรวจเยี่ยมและร่วมประชุมวิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงแพะบ้านคลองย่าหนัดก้าวหน้า ตำบลเกาะกลาง อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่ เพื่อให้แนวทางในการพัฒนาวิสาหกิจชุมชนสู่ความเข้มแข็งต่อไป