ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนมิถุนายน 2559

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๒๒๐ ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2559 ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายสุรพล ธัญญเจริญ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ประจำเดือนมิถุนายน 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่