ข่าวประชาสัมพันธ์news

จังหวัดกระบี่จัดอบรมโครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกรเพื่อการป้องกันโรค

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๒๐๑ ครั้ง

วันที่ 23 มิถุนายน 2559 ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายสุรพล ธัญญเจริญ เป็นประธานเปิดการอบรมโครงการปรับระบบการเลี้ยงสุกรเพื่อการป้องกันโรคและประเมินสถานภาพโรค PRRS ของกลุ่มผู้เลี้ยงสุกรรายย่อย ปี 2559 จัดโดยกลุ่มพัฒนาสุขภาพสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่