ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมปางช้างและฟาร์มโคเนื้อ อ.อ่าวลึก

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๔๖๓ ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายสุรพล ธัญญเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภออ่าวลึก ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของปางช้างในพื้นที่ พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมเกษตรกรผู้เลี้ยงโคเนื้อ โดยปศุสัตว์จังหวัดได้เป็นผู้แทนมอบแร่ธาตุก้อนให้แก่เกษตรกรด้วย จากนั้นได้ติดตามความก้าวหน้าในการฝั่งไมโครชิปกระบือตามนโยบายของกรมปศุสัตว์