ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบไก่ไข่ให้โรงเรียน ตชด.บ้านแผ่นดินเสมอ

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๔๓๑ ครั้ง

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2559 ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายสุรพล ธัญญเจริญ พร้อมเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ได้นำไก่ไข่ พร้อมด้วยเวชภัณฑ์ส่งมอบหโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านแผ่นดินเสมอ หมู่ 2 ต.คลองท่อมเหนือ อ.คลองท่อม โดยมี ดต.ณัฏฐกิตติ์ ปานชู พร้อมด้วยครูปศุสัตว์ให้การต้อนรับ และบรรยายสรุปความเป็นมาของโรงเรียน และกิจกรรมด้านปศุสัตว์ที่ดำเนินการอยู่ ใน 4 กิจกรรม คือ การเลี้ยงหมูหลุม การเลี้ยงแพะ การเลี้ยงไก่ไข่ และการเลี้ยงไก่พื้นเมือง พร้อมแจ้งปัญหาอุปสรรคต่างๆในการดำเนินงาน โดยปศุสัตว์จังหวัดได้รับทราบและสั่งการให้กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์รับไปดำเนินการโดยเร่งด่วน และประสานผู้ที่เกี่ยวข้องและรับผิดชอบต่อไป