ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศุสัตว์กระบี่ตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ ในพื้นที่ อ.ปลายพระยา

ข่าวโดย นายชัชวาลย์ เพ็ชรแท้

จำนวนผู้อ่าน ๓๓๒ ครั้ง

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2559 ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายสุรพล ธัญญเจริญ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่อำเภอปลายพระยา เพื่อตรวจเยี่ยมโรงฆ่าสัตว์ตามนโยบายของกรมปศุสัตว์ บริษัท สยามชิคเค้น โปรดักท์ จำกัด และโรงฆ่า สยาม เจ.เจ. ชิกเก้นท์มีท พร้อมทั้งตรวจรับรองมาตรฐานฟาร์มสุกร จำนวน 2 แห่ง ในต.คีรีวง อ.ปลายพระยา