ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่ติดตามโครงการแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่

ข่าวโดย นายชัชวาลย์ เพ็ชรแท้

จำนวนผู้อ่าน ๒๐๖ ครั้ง

วันที่ 7 มิถุนายน 2559 นายสุรพล ธัญญเจริญ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกติดตามโครงการตามแผนพัฒนาจังหวัดกระบี่ โครงการยกระดับคุณภาพอาหารปลอดภัย การก่อสร้างโรงฆ่าแพะ ณ ม.1 ต.เหนือคลอง อ.เหนือคลอง และ ม.8 ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ และตรวจเยี่ยมการเลี้ยงแพะของเกษตรกร พร้อมกับพบปะเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ด้านการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี พ.ศ.2559 นายสมบัติ บุญถาวร