ข่าวประชาสัมพันธ์news

จังหวัดกระบี่ มอบของที่ระลึกให้นายสมบัติ บุญถาวร เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๒๑๐ ครั้ง

เมื่อวันที่ 30 พฤษภาคม 2559 จังหวัดกระบี่ได้มอบของที่ระลึกให้กับ นายสมบัติ บุญถาวร อยู่บ้านเลขที่ 108 หมู่ที่ 8 ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ เกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นผู้สร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นขวัญ กำลังใจ และยกย่องประกาศเกียรติคุณ โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นผู้มอบรางวัล