ข่าวประชาสัมพันธ์news

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ตรวจประเมิน ปศุสัตว์ OK

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๒๖๖ ครั้ง

เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ โดยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์และปศุสัตว์อำเภอเมือง เข้าตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) ที่ร้านเบทาโกรช้อป สาขากระบี่ และ บิ๊กซี สาขากระบี่ ตามโครงการเนื้อสัตว์ปลอดภัย ใส่ใจผู้บริโภค (ปศุสัตว์ OK) เพื่อเป็นการเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ผู้บริโภค มีระบบการผลิตเนื้อสัตว์ที่มีความปลอดภัยและสามารถตรวจสอบย้อนกลับได้