ข่าวประชาสัมพันธ์news

จังหวัดกระบี่มอบใบรับรองเขียงสะอาดแก่ผู้ประกอบการ

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๖๔๖ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๕๗ ในการประชุมหัวหน้าส่วนราชการ วาระก่อนการประชุม ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ได้กล่าวรายงานพิธีมอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด(เขียงสะอาด) แก่ผู้ประกอบการรายใหม่จำนวน ๓ รายและยื่นขอต่ออายุใบรับรอง จำนวน ๑ ราย โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ ให้เกียรติมอบใบรับรองแก่ผู้ประกอบการ