ข่าวประชาสัมพันธ์news

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ได้รับรางวัล สำนักงานปศุสัตว์ดีเด่น พ.ศ.๒๕๕๙

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๓๔๕ ครั้ง

วันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๕๙ นายจุลชาติ จุลเพชร นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เข้ารับรางวัลสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดดีเด่น ด้านการส่งเสริมเกษตรกรอาชีพเลี้ยงสัตว์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๙ โดยได้รับเกียรติมอบรางวัลจาก พลเอกประสาท สุขเกษตร เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอยุทธ์ หรินทรานนท์ อธิบดีกรมปศุสัตว์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากรมปศุสัตว์