ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๒๓๐ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๙ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายณรงค์ เกิดศรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ประจำเดือนมกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่