ข่าวประชาสัมพันธ์news

จังหวัดกระบี่จัดประชุมคณะทำงานจัดงานแพะแห่งชาติ ครั้งที่ 13 ประจำปี 2559

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๔๒๔ ครั้ง

วันที่ ๔ ธันวาคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ เกิดศรี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานจัดงานแพะแห่งชาติ จังหวัดกระบี่ ครั้งที่ ๑๓ ประจำปี ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เพื่อเป็นการหารือ รายงานความก้าวหน้า ในการจัดงานแพะแห่งชาติ โดยมีคณะทำงานเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง