ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๓๒๓ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๘ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายณรงค์ เกิดศรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ประจำเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่