ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๓๑๙ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๕๘ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายณรงค์ เกิดศรี เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่