ข่าวประชาสัมพันธ์news

กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าฯ สนง.ปศจ.กระบี่ ตรวจติดตามการรับรองมาตรฐานฟาร์ม

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๕๑๐ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๕ มี.ค. ๕๗ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ลงพื้นที่เก็บปัสสาวะสุกร และติดตามการยื่นต่ออายุมาตรฐานฟาร์มไก่เนื้อที่ยังไม่เรียบร้อย ในพื้นที่อำเภอเมืองกระบี่