ข่าวประชาสัมพันธ์news

กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเศรษฐกิจพอเพียง อ.เขาพนม จ.กระบี่

ข่าวโดย นายไสว บุญญานุพงศ์

จำนวนผู้อ่าน ๔๕๙ ครั้ง

วันที่ ๒๑ ต.ค. ๕๘ ว่าที่ร้อยตรี กิตติ ขันธมิตร กรมวังผู้ใหญ่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชน ณ หมู่ที่ ๑๐ ตำบลเขาพนม อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่ โดยมีนายสมควร ขันเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ พร้อมด้วยนายณรงค์ เกิดศรี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับและเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้