ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ลงพื้นที่โครงการชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตร อ.ปลายพระยา

ข่าวโดย นายไสว บุญญานุพงศ์

จำนวนผู้อ่าน ๓๐๘ ครั้ง

วันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๕๘ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายณรงค์ เกิดศรี ในฐานะประธานคณะทำงานชุดปฏิบัติการเคลื่อนที่สร้างการรับรู้ภาคเกษตรระดับอำเภอปลายพระยา นำคณะทำงานลงพื้นที่พบปะเกษตรกรในพื้นที่ หมู่ที่ ๒ ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา จ.กระบี่