ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่เข้าร่วมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านอาชีพการเลี้ยงสัตว์

ข่าวโดย นายไสว บุญญานุพงศ์

จำนวนผู้อ่าน ๔๘๔ ครั้ง

วันที่ ๒๒ กันยายน ๒๕๕๘ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายณรงค์ เกิดศรี เข้าร่วมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่นด้านอาชีพการเลี้ยงสัตว์ ประจำปี ๒๕๕๙ ระดับสำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ ซึ่งนายสมบัติ บุญถาวร เกษตกรผู้เลี้ยงแพะ ต.กระบี่น้อย อ.เมืองกระบี่ เป็นตัวแทนเกษตรกรของจังหวัดกระบี่เข้ารับการคัดเลือก ณ ศูนย์เรียนรู้ฯ บ้านเขาตั้ง อ.เมืองกระบี่