ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ อ.เมืองกระบี่

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๕๒๒ ครั้ง

วันที่ ๒๕ ส.ค. ๕๘ นายณรงค์ เกิดศรี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านไหนหนัง ต.เขาคราม อ.เมืองกระบี่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ได้ร่วมจัดคลินิกให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดฮอร์โมนคุมกำเนิด ยารักษาโรคและให้คำปรึกษาแก่ประชาชน