ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ อ.เหนือคลอง

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๓๐๓ ครั้ง

วันที่ ๒๑ ก.ค. ๕๘ นายณรงค์ เกิดศรี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายวันชัย มาลัยเล็ก หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ณ วัดปกาสัย อ.เหนือคลอง จ.กระบี่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ได้ร่วมจัดคลินิกให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดฮอร์โมนคุมกำเนิด ยารักษาโรคและให้คำปรึกษาแก่ประชาชน