ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ ประชุมข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๒๘๑ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายณรงค์ เกิดศรี มอบหมายให้ นายวันชัย มาลัยเล็ก หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ เป็นประธานการประชุมข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๕๘ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่