ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศุสัตว์เขต ๘ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๕๐๖ ครั้ง

วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ ปศุสัตว์เขต ๘ นายสนอง ศรีนันทพันธ์ ตรวจเยี่ยมติดตามการดำเนินงานของสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ โดยนายณรงค์ เกิดศรี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายวันชัย มาลัยเล็ก หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ เป็นผู้แทนนำคณะข้าราชการ ลูกจ้างประจำ และพนักงานราชการให้การต้อนรับและสรุปรายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมข้อปัญหา ให้กับปศุสัตว์เขต ๘