ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ อ.อ่าวลึก

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๒๘๓ ครั้ง

วันที่ ๒๕ มิ.ย. ๕๘ นายณรงค์ เกิดศรี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายวันชัย มาลัยเล็ก หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ณ สำนักฆงษ์บ้านเขาแก้ว อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ได้ร่วมจัดคลินิกให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดฮอร์โมนคุมกำเนิด ยารักษาโรคและให้คำปรึกษาแก่ประชาชน