ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศจ.กระบี่ เป็นประธานการประชุมหน่วยเฉพาะกิจควบคุมโรคระบาดสัตว์

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๓๑๓ ครั้ง

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายณรงค์ เกิดศรี เป็นประธานการประชุมหน่วยเฉพาะกิจควบคุมโรคระบาดสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ โดยมีเจ้าหน้าที่จากด่านกักสัตว์ภูเก็ต และสำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ และสำนักงานปสุสัตว์จังหวัดกระบี่ เข้าร่วมประชุม