ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมชมรมผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๒๕๙ ครั้ง

วันที่ 8 เมษายน 2558 ปสุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายณรงค์ เกิดศรี เป็นประธานประชุมคณะทำงานชมรมผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่