ข่าวประชาสัมพันธ์news

จังหวัดกระบี่ จัดประกวดแพะในงาน กระบี่เมืองแพะ ปีแพะ

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๑๑๖๖ ครั้ง

วันที่ ๒๖ ก.พ. ๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดประกวดแพะ ภายในงานกระบี่เมืองแพะ ปีแพะ ๒๕๕๘ โดยมีการกำหนดจัดประกวดแพะทั้งสิ้น ๓๐ รุ่น และแกรนแชมป์เพศผู้และเพศเมีย มีเกษตรกรจากจังหวัดกระบี่และจังหวัดใกล้เคียงให้ความสนใจนำแพะเข้าร่วมประกวดกว่า ๓๐๐ ตัว