ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ อ.เขาพนม

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๓๔๒ ครั้ง

วันที่ ๒๔ ก.พ. ๕๘ นายณรงค์ เกิดศรี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบหมายให้นายวันชัย มาลัยเล็ก หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ เป็นผู้แทนเข้าร่วมพิธีเปิดโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนห้วยน้ำแก้ว อ.เขาพนม จ.กระบี่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม เป็นประธานเปิดโครงการฯ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ได้ร่วมจัดคลินิกให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดฮอร์โมนคุมกำเนิด ยารักษาโรคและให้คำปรึกษาแก่ประชาชน