ข่าวประชาสัมพันธ์news

จังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมแกงแพะกระทะเยอะ

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๕๓๗ ครั้ง

วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ โดยปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายณรงค์ เกิดศรี ร่วมกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ จัดกิจกรรมแกงแพะกระทะเยอะ งานกระบี่เมืองแพะ ๒๕๕๘ ในงานเกษตรแฟร์และ OTOP ครั้งที่ ๔ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ ภายใต้โครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้เลี้ยงแพะรองรับอุตสาหกรรมฮาลาลสู่การเป็นเมืองประชาคมอาเซียน งบจังหวัดกระบี่ พ.ศ.๒๕๕๘ เพื่อเป็นการส่งเสริมการบริโภคเนื้อแพะให้กับประชาชนให้แพร่หลายมากขึ้น โดยได้รับเกียรติจากผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายทรงพล สวาสดิ์ธรรม เป็นประธานเปิดงาน พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล ร่วมในพิธีเปิด