ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดพิธีไถ่ชีวิตกระบือเฉลิมพระเกียรติ

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๕๓๓ ครั้ง

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ จัดพิธีไถ่ชีวิตกระบือเฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษา 87 พรรษา 5 ธันวาคม 2557 พร้อมมอบกรรมสิทธิ์ ให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการธนาคารโคกระบือเพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริ โดยมีนายเกริกไกร สงธานี นายอำเภอลำทับให้เกียรติเป็นประธาน และมีนายณรงค์ เกิดศรี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เป็นผู้นำกล่าวปฏิญาณ