ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดการฝึกอบรมเกษตรกรเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๓๑๒ ครั้ง

วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ นายณรงค์ เกิดศรี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมหลักสูตรการพัฒนาเกษตรกรเครือข่ายสัตว์พันธุ์ดีกรมปศุสัตว์ งบกลุ่มจังหวัดอันดามัน ณ ห้องประชุมสำนักงานศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และในวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ได้มีการอบรม ณ สถานีวิจัยทดสอบพันธุ์สัตวืกระบี่