ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดประชุมสัมมนาการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๕๕๕ ครั้ง

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ การประชุมสัมมนา เรื่องการขับเคลื่อนเครือข่ายเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะจังหวัดกระบี่ ณ ห้องประชุมช้างเผือก องค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ โดยมีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดกระบี่ นายสมศักดิ์ กิตติธรกุล ให้เกียรติเป็นประธาน ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ เป็นผู้กล่าวรายงาน พร้อมทั้งได้รับเกียรติจากหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมในพิธีเปิดการประชุมสัมมนาครั้งนี้ มีเกษตรกรเข้าร่วมจำนวน ๑๙๐ ราย