ข่าวประชาสัมพันธ์news

การคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศด้านปศุสัตว์

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๘๒๗ ครั้ง

คณะกรรมการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ (ด้านปศุสัตว์) ตัวแทนในพื้นที่สำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ นายสมบัติ บุญถาวร เกษตรกรเลี้ยงแพะหมู่ ๘ ต.กระบี่น้อย อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีนายณรงค์ วุ่นซิ่ว รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายณรงค์ เกิดศรี ปศุสัตว์จังหัวดกระบี่และหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับ