ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดประชุมชี้แจงแผนพัฒนาบุคลากร รอบที่ ๑/๒๕๕๘

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๓๔๒ ครั้ง

วันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๘ นายณรงค์ เกิดศรี ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ เป็นประธานการประชุมชี้แจงแผนพัฒนาบุคลากร ตามตัวชี้วัด ระดับความสำเร็จในการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา รอบที่ ๑/๒๕๕๘ โดยมีเจ้าหน้าที่ของกลุ่ม/ฝ่าย และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ เข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง ณ ห้องประชุมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่