ข่าวประชาสัมพันธ์news

การประชุมซักซ้อมความเข้าใจเกษตรกรขอรับกระบือตามโครงการเฉลิมพระเกียรติฯ

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๓๖๗ ครั้ง

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายณรงค์ เกิดศรี เป็นประธานการประชุมเพื่อซักซ้อมความเข้าใจกับเกษตรกรที่ยื่นแสดงความจำนงขอรับกระบือ โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศุสัตว์เขต ๘ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และปศุสัตว์อำเภอลำทับเข้าร่วมประชุม