ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ ดำเนินโครงการ กระบี่ เมืองสวย น้ำใส

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๔๐๑ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๗ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ และสำนักงานปศุสัตว์อำเภอ ร่วมกันทำความสะอาดภายในอาคารสำนักงานและพื้นที่โดยรอบ ตามโครงการ กระบี่ เมืองสวย น้ำใส ซึ่งเป็นโครงการเน้นหนักตามนโยบายรัฐบาล ให้เกิดการกำจัดขยะ ลดการทิ้งขยะ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบภายในสถานที่ราชการ เพื่อเฉลิมพระเกียรติและถวายความจงรักภักดี เนื่องในโอกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๗ พรรษา ในวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๗