ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ ตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด)

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๑๑๔๙ ครั้ง

วันที่ ๒๑ ก.พ. ๕๗ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ พร้อมคณะกรรมการตรวจรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด (เขียงสะอาด) ซึ่งประกอบด้วย นายแพทย์สาธารณสุขอำเภอคลองท่อม ปลัดเทศบาลตำบลคลองท่อมใต้ ปศุสัตว์อำเภอคลองท่อม พร้อมเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ ร่วมตรวจประเมินสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์ ณ ตลาดสดเทศบาลคลองท่อมใต้ และ CP Fresh Mart สาขาคลองท่อม พร้อมทั้งได้ให้คำแนะนำในการปรับปรุงและพัฒนาสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์(สุกร) เพื่อพัฒนาให้ได้มาตรฐานต่อไป