ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดี เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๔๘๗ ครั้ง

วันที่ ๑๓ พ.ย. ๕๗ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ นำเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ร่วมพิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องใน "วันพระบิดาแห่งฝนหลวง" โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายสมาน แสงสอาด เป็นประธาน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ พนักงานภาครัฐ เอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธี ณ ห้องสุดมงคล สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่