ข่าวประชาสัมพันธ์news

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่จัดประชุมเตรียมความพร้อมการดำเนินโครงการงบจังหวัดกระบี่ ปี ๒๕๕๘

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๘๑๔ ครั้ง

วันที่ ๑๑ พ.ย. ๕๗ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ เป็นประธานการประชุมเจ้าหน้าที่ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้เลี้ยงแพะรองรับอุตสาหกรรมฮาลาลสู่การเป็นเมืองประชาคมอาเซียน งบประมาณจังหวัดกระบี่ ปี พ.ศ.๒๕๕๘ จำนวน ๑,๐๐๐,๐๐๐ บาท โดยมีหัวหน้ากลุ่มฝ่ายและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียง