ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศจ.กระบี่ ร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดเกษตรกร Farmer Market

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๘๔๖ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๑๐ พ.ย. ๕๗ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการตลาดเกษตรกร farmer market ณ บริเวณหน้าสำนักงานเกษตรจังหวัดกระบี่ ซึ่งจัดขึ้นโดยหน่วยงานต่างๆ สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตามนโยบายของกระทรวงเพื่อช่วยเหลือเกษตรกรในการจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตร ซึ่งในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากนายสมาน แสงสะอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ เป็นประธานเปิดงาน พร้อมมีนายไพรัช หวังดี รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรร่วมเป็นสักขีพยาน โดยด้านปศุสัตว์มีเกษตรกรนำสินค้ามาจำหน่าย อาทิ แกงแพะ น้ำพริกแพะ นมแพะ นกกระทาหัน เป็นต้น