ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ จัดประชุมมาตรการเร่งด่วนในการกำกับดูแลโรงฆ่าสัตว์

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๕๕๐ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๗ พ.ย. ๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่จัดประชุมเรื่องมาตรการเร่งด่วนในการกำกับดูแลโรงฆ่าสัตว์ ประจำปี พ.ศ.๒๕๕๘ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ เป็นประธานการประชุมเพื่อมอบนโยบายเรื่องดังกล่าวให้กับหัวหน้ากลุ่มฝ่าย ปศุสัตว์อำเภอและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รับทราบและนำไปปฏิบัติต่อไป