ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ ตรวจรับรองและตรวจติดตามมาตรฐานฟาร์มสุกรและไก่เนื้อ

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๗๒๓ ครั้ง

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ และปศุสัตว์อำเภอในพื้นที่รับผิดชอบลงพื้นที่ตรวจรับรองและติดตามมาตรฐานฟาร์มสุกรและไก่เนื้อในพื้นที่อำเภออ่าวลึก และอำเภอเหนือคลอง