ข่าวประชาสัมพันธ์news

กลุ่มยุทธศาสตร์ฯ สนง.ปศจ.กระบี่ จัดถ่ายทอดความรู้ เรื่องสาธิตการเลี้ยงแพะขุนระดับฟาร์ม

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๙๘๙ ครั้ง

วันที่ ๒๐ ก.พ. ๕๗ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่มอบหมายให้กลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศการพัฒนาปศุสัตว์ โดยนายชัชวาลย์ เพ็ชรแท้ สัตวบาลชำนาญงาน ร่วมกับปศุสัตว์อำเภอเขาพนม นายอัฐวัส มุกดา ดำเนินโครงการส่งเสริมการเลี้ยงแพะขุน งบประมาณจังหวัดกระบี่ พ.ศ.๒๕๕๗ โดยจัดอบรมถ่ายทอดความรู้ เรื่อง สาธิตการเลี้ยงแพะขุนระดับฟาร์ม ณ ฟาร์มเลี้ยงแพะนายวีระ หมวดชนะ วิทยากรฟาร์มสาธิตการเลี้ยงแพะ โดยมีเป้าหมายเกษตรกร ๑๐ ราย เข้ารับการถ่ายทอดความรู้