ข่าวประชาสัมพันธ์news

สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรเลี้ยงแพะเพื่อวางแผนการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๘

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๓๘๙ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๒๖ กันยายน ๒๕๕๗ สำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ จัดประชุมกลุ่มเกษตรกรผู้เลี้ยงแพะในพื้นที่จังหวัดกระบี่ เพื่อวางแผนการดำเนินโครงการแพะ ปี ๒๕๕๘ ซึ่งสำนักงานจังหวัดกระบี่จะได้รับงบประมาณในการดำเนินโครงการเพิ่มประสิทธิภาพกลุ่มผู้เลี้ยงแพะรองรับอุตสาหกรรมฮาลาลสู่การเป็นเมืองประชาคมอาเซียน จากจังหวัดกระบี่ จำนวน ๑ ล้านบาท โดยมีปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วยเจ้าหน้าผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียง