ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ ลงพื้นที่ตรวจติดตามความก้าวหน้าฟาร์มต้นแบบ

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๙๓๒ ครั้ง

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ มอบหมายให้นายวันชัย มาลัยเล็ก หัวหน้ากลุ่มยุทธศาสตร์และสารสนเทศฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่จากกลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีการปศุสัตว์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม ติดตามการดำเนินงานโครงการฟาร์มต้นแบบ ภายใต้โครงการธนาคารโค-กระบือ เพื่อเกษตรกรตามพระราชดำริฯ ในพื้นที่อำเภอเขาพนม