ข่าวประชาสัมพันธ์news

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ มอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาด ตลาดสดมหาราช จ.กระบี่

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๗๐๖ ครั้ง

ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่กลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าปศุสัตว์ มอบใบรับรองสถานที่จำหน่ายเนื้อสัตว์สะอาดให้แก่ผู้ประกอบการในตลาดสดมหาราช อ.เมือง จ.กระบี่