ข่าวประชาสัมพันธ์news

สนง.ปศจ.กระบี่ เข้าร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ฯ และจังหวัดกระบี่เคลือนที่ อ.เมืองกระบี่

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๘๔๒ ครั้ง

นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ ได้เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ พร้อมนี้จังหวัดกระบี่ได้ดำเนินโครงการจังหวัดกระบี่เคลื่อนที่ ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์เรียง อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่ นายประสิทธิ์ โอสถานนท์ เป็นประธานกล่าวถวายพระพรฯ และเปิดโครงการฯ โดยสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ได้ร่วมจัดคลินิกให้บริการผ่าตัดทำหมัน ฉีดฮอร์โมนคุมกำเนิด ยารักษาโรคและให้คำปรึกษาแก่ประชาชน