ข่าวประชาสัมพันธ์news

ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรฯ เขตที่ ๖ และ ๗ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ๒๕๕๗

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๕๗๔ ครั้ง

วันที่ ๑๓ สิงหาคม ๕๗ ผู้ตรวจราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เขตที่ ๖ และ ๗ นางวีณา พงศ์พัฒนานนท์ ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจสถาบันเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ด้านการเลี้ยงสัตว์ พ.ศ.๒๕๕๗ วิสาหกิจชุมชนกลุ่มเลี้ยงแพะบ้านทะคลอง อ.เมืองกระบี่ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ และประธานกลุ่มฯ นายอ้าหมีด บุตรเหล่ ให้การต้อนรับ