ข่าวประชาสัมพันธ์news

นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีฯ ตรวจเยี่ยมกลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ จังหวัดกระบี่

ข่าวโดย นายทรงวุฒิ สัจจบุตร

จำนวนผู้อ่าน ๗๓๗ ครั้ง

เมื่อวันที่ ๓๐ ก.ค. ๕๗ นายสัตวแพทย์ธนิตย์ เอนกวิทย์ รองอธิบดีกรมปศุสัตว์ ตรวจเยี่ยม กลุ่มเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๗ กลุ่มเกษตรกรวิสาหกิจชุมชนเกษตรกผู้เลี้ยงแพะบ้านทะคลอง ต.เขาคราม อ.เมือง จ.กระบี่ โดยมีปศุสัตว์จังหวัดกระบี่ นายวิบูลย์ เลิศวัฒนาสมบัติ ให้การต้อนรับและนายอ้าหมีด บุตรเหล่ ประธานกลุ่มฯ กล่าวรายงาน